Δημοσιεύθηκε την Σχολιάστε

Βαθμός προστασίας (στεγανότητας) IP

Ο βαθμός προστασίας δηλώνει τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα μια ηλεκτρικής συσκευής ενάντια στην επαφή επικίνδυνων μερών, στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού.

Ο IP κώδικας πρόερχεται από τα αρχικά του International Protection και αποτελείται από δύο ψηφία. Το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται ενάντια στην είσοδο ξένων αντικειμένων και την ασφάλεια του προσωπικού. Το δεύτερο ψηφίο αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται από την είσοδο του νερού με επιβλαβή αποτελέσματα.
Βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία

Πρώτο ψηφίο:

0 -Καμία Προστασία. Καμία προστασία για επαφή με το χέρι ή το σώμα.
1 – Δεν μπαίνουν αντικείμενα διάστασης μεγαλύτερης των 50mm.Αποκλείεται η επαφή με το σώμα , αλλά μπορούν να μπουν τα δάχτυλα.
2 – Δεν μπαίνουν αντικείμενα διάστασης μεγαλύτερης των 12mm. Αποκλείεται η επαφή με το δάκτυλο.
3 – Δεν μπαίνουν αντικείμενα διάστασης μεγαλύτερης των 2,5mm. Αποκλείεται η επαφή μέσω εργαλείων (π.χ. κατσαβιδιών) ή συρμάτων με διάσταση μεγαλύτερη από 2,5mm.
4 – Δεν μπαίνουν αντικείμενα διάστασης μεγαλύτερης των 1mm. Αποκλείεται η επαφή μέσω εργαλείων ή συρμάτων με διάσταση μεγαλύτερη από 1mm.
5 – Δεν μπαίνει τόση σκόνη ώστε να επικαθήσει στο εσωτερικό. Αποκλείεται εντελώς η επαφή.
6 – Δεν μπαίνει καθόλου σκόνη. Αποκλείεται εντελώς η επαφή.

Δεύτερο ψηφίο:

0 – Καμία προστασία
1 – Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν κατακόρυφα.
2 – Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν με μέγιστη κλίση 15% σε σχέση με την κατακόρυφο.
3 – Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν με μέγιστη κλίση 60% σε σχέση με την κατακόρυφο.
4 – Δεν μπαίνει νερό που ψεκάζεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
5 – Δεν μπαίνει νερό που πέφτει υπό μορφή δέσμης από όλες τις κατευθύνσεις.
6 – Δεν μπαίνει νερό από παροδική πλημμύρα.
7 – Δεν μπαίνει νερό σε παροδικό εμβαπτισμό υπό δοσμένη πίεση και χρόνο.
8 – Δεν μπαίνει νερό σε μόνιμο εμβαπτισμό σε δοσμένη πίεση.

Αφήστε μια απάντηση